Звіт про результати самооцінювання якості освітньої діяльності за напрямом «Система оцінювання здобувачів освіти» у 2022/2023 навчальному році